Menu

SGrain Analizator bliskiej podczerwieni Sgrain

Przenośny analizator ziarna i mąki na podczerwień Infracont SGrain został zaprojektowany do badania parametrów zawartości całych ziaren zbóż, nasion oleistych oraz mąki. Infracont SGrain to jedyny na świecie przenośny analizator ziarna wyposażony w precyzyjną optykę monochromatora kratowego i wbudowaną drukarkę. Oprócz tego Infracont SGrain to jedyny na świecie przenośny analizator ziarna, który może być używany również do badania mąki.

Łatwa obsługa i ergonomia

Korzystanie z Infracont SGrain jest bardzo intuicyjne i proste w nauce dla każdego użytkownika

InfraCloud
połączenie
internetowe w chmurze

Dzięki aplikacji InfraCloud Infracont SGrain jest dostępny i można nim zarządzać z komputera, telefonu lub tabletu.

Przenośna konstrukcja i zasilanie 12V

Analizator Infracont SGrain może być zasilany napięciem 12V, np. z ładowarki samochodowej lub zewnętrznego akumulatora.

Kalibracje

Nasze kalibracje zapewniają dokładne i wiarygodne wyniki pomiarów w przypadku  zbóż, nasion oleistych, a także mąki

Innowacyjna, unikalna technologia na podczerwień

Infracont SGrain to jedyny na świecie przenośny analizator ziarna, który zapewnia najwyższą dokładność dzięki zastosowaniu precyzyjnej optyki monochromatora z siatką skanującą. Unikalna technologia optyczna Infracont o nazwie SBCS - Single Beam Compensation System zapewnia doskonałą krótko- i długoterminową stabilność SGrain.

Jakie są zalety SBCS?

 • minimalna liczba ruchomych części, znacznie prostsza konstrukcja
 • mniejszy rozmiar, niższa waga
 • nie ma konieczności regularnej konserwacji (np. wymiany źródła światła, ponieważ źródło świeci się tylko wtedy, gdy urządzenie wykonuje pomiary, dzięki czemu ma dłuższą trwałość
 • niskie wymagania konserwacyjne
 • źródło światła o niższej mocy, mniejsze nagrzewanie przy wysokiej jasności
 • brak zależności od temperatury i czasu nagrzewania: urządzenie może być używane natychmiast po włączeniu

Obszary użytkowania

Analizator  Infracont SGrain może być używane do analizy składu ziarna i mąki bez konieczności przygotowywania próbki. Urządzenia służą przede wszystkim do pomiaru zawartości białka, wilgotności, glutenu, popiołu i oleju, ale można również zmierzyć indeks Zeleny'ego.

Główne obszary zastosowań tych urządzeń to:

 • Produkcja ziarna
 • Odbiór i przechowywanie ziarna
 • Handel zbożem
 • Młynarstwo
 • Piekarnia
 • Produkcja makaronu
 • Tłoczenie i ekstrakcja soi
 • Analiza surowców do produkcji pasz dla zwierząt

Zasada działania

Analizator Infracont SGrain to spektrofotometr działający w zakresie długości fal bliskiej podczerwieni (NIR). Analizatory ziarna Infracont są urządzeniami pracującymi w trybie transmisyjnym (NIT - Near Infrared Transmission), które do pomiaru wykorzystują światło o zakresie długości fali 780-1064nm. Niektóre materiały biologiczne, takie jak ziarna i mąki, przepuszczają światło o powyższym zakresie długości fal w mierzalnym zakresie. Przyrządy skanują analizowany materiał i mierzą intensywność (widmo) przepuszczanego światła przy kilku długościach fal. Pomiar widma odbywa się dla wybranych długości fal: światło o tych długościach fal jest wytwarzane przez tzw. skanujący monochromator siatkowy.

Na podstawie natężenia światła mierzonego przez fotodiodę, wbudowany komputer oblicza i wyświetla charakterystykę analizowanego materiału. Przed analizą musimy określić matematyczną korelację między widmem przepuszczanego światła a mierzonym komponentem - to równanie matematyczne nazywa się kalibracją. Dla każdego produktu i komponentu potrzebna jest inna kalibracja. Opracowanie nowej kalibracji wymaga pomiaru widm dużej liczby próbek analizowanych "tradycyjnymi" metodami w laboratorium. Obliczamy kalibracje na podstawie tych widm. Przyrządy mogą mierzyć składnik produktu dopiero po zainstalowaniu odpowiedniej kalibracji.

Przyrządy wyposażone w monochromator z siatką skanującą reprezentują kategorię premium analizatorów ziarna NIR, ponieważ ich wyższa rozdzielczość optyczna umożliwia większą dokładność pomiarów.
Wbudowany mikrokomputer na podstawie tych wartości oblicza i wyświetla parametry mierzonego materiału. Do pomiaru najpierw określamy matematyczną zależność między spektrum przepuszczanego światła a mierzonymi komponentami jest, co nazywamy kalibracją. Wymagana jest oddzielna kalibracja w przypadku każdego produktu i mierzonego komponentu. Do wykonania kalibracji wymagane jest wykonanie pomiaru spektrum dużej liczby konwencjonalnie (laboratoryjnie) analizowanych próbek, na podstawie czego komputerowo określamy zależności kalibracyjne. Po załadowaniu tych kalibracji urządzenia stają się zdolne do pomiaru poszczególnych komponentów.

Kategorią premium wśród analizatorów ziarna wykorzystujących bliską podczerwień są urządzenia z monochromatorem kratowym, ponieważ dają najdokładniejsze wyniki.
 

Technologia

Sercem instrumentów jest opatentowany układ optyczny SBCS ("Singe Beam Compensation System").

Cechy "konwencjonalnych" rozwiązań

Złożone elementy mechaniczne

Ponieważ mierzone materiały są w większości ziarniste i nie są wystarczająco jednorodne dla rozmiaru wiązki pomiarowej, tylko średnia z kilku pomiarów daje akceptowalny wynik. Konwencjonalne przyrządy zwykle mierzą próbki, dzieląc je na podpróbki lub przesuwając je w kilku miejscach. Są to zazwyczaj skomplikowane i kosztowne rozwiązania.

Kompensacja

W przypadku analiz ilościowych, w których należy określić nie tylko rodzaj składników, ale także ich zawartość procentową, wymagane są bardzo stabilne i dokładne analizy. Stabilność można osiągnąć tylko wtedy, gdy kompensujemy zmiany systemu pomiarowego (np. nagrzewanie, zmiany części itp.) jednoczesnym pomiarem bardzo stabilnego elementu optycznego (wzorca optycznego). "Tradycyjne" przyrządy wykonują to zwykle poprzez wdrożenie 2 "kanałów" pomiarowych lub wykonanie 2 kolejnych pomiarów:
- pierwsze rozwiązanie jest drogie i akceptowalne tylko wtedy, gdy 2 kanały są absolutnie równe,
- drugie rozwiązanie teoretycznie nie może być idealne ze względu na czas, jaki upływa między dwoma pomiarami.

Kalibracje

Infracont opracowuje kalibracje dla analizatorów ziarna Infracont metodą PLS (Partial Least Squares) lub MLR ((Multiple Linear Regression), w oparciu o serie próbek analizowanych w laboratorium. Kalibracje można przenosić z jednego urządzenia na drugie. Urządzenia są dostarczane z kalibracjami zainstalowanymi zgodnie z wymaganiami klientów.

Analizator ziarna Infracont SGrain jest dostarczany ze wszystkimi dostępnymi kalibracjami ziaren. Lista aktualnie dostępnych kalibracji jest dostępna tutaj.

Interfejs operatora

Galeria

Zapytanie ofertowe