Menu
×

Sütik kezelése

SGrain Near Infrared Grain Analyser

Az Infracont SGrain hordozható infravörös gabona- és lisztelemző készülék egész szemes kalászos gabonák és olajos magvak, valamint lisztek beltartalmi paramétereinek mérésére készült. Az Infracont SGrain az egyetlen hordozható gabonaelemző a világon, amely nagy pontosságú rácsos monokromátoros optikával és beépített nyomtatóval rendelkezik. Emellett az Infracont SGrain az egyetlen hordozható gabonaelemző a világon, amely lisztek mérésére is használható.

Könnyű kezelhetőség, ergonómia

Az Infracont SGrain gabonaelemző használata bármely felhasználó számára rendkívül rendkívül könnyen megérthető, megtanulható

InfraCloud
felhőalapú
internetkapcsolat

Az Infracont SGrain számítógépről, telefonról vagy tabletről is könnyen elérhető az InfraCloud alkalmazás segítségével

Hordozható kivitel, 12V-os működés

Az Infracont SGrain 12V-ról, pl. autó szivargyújtó töltőről, külső akkumulátorról is működtethető

Kalibrációk

Kalibrációink biztosítják a mérések pontos és megbízható eredményét egész szemes kalászos gabonák, olajos magvak, valamint lisztek esetében is

Innovatív, egyedi infravörös technika - hordozható kivitelben

Az Infracont SGrain készülék az egyetlen gabonaelemző készülék a világon, amely a kis méretű, hordozható kategóriában a legnagyobb mérési pontosságot biztosító rácsos monokromátoros optikával rendelkezik. Az Infracont egyedi optikai elrendezése, az „Egysugaras Kompenzációs Rendszer” (SBCS – Single Beam Compensation System) biztosítja az SGrain kiváló rövid és hosszú távú stabilitását.

Működési elv

Az Infracont műszerek szkenner típusú spektrofotométerek, melyek a közeli infravörös -NIR- tartományban működnek. A transzmissziós módú (NIT – Near Infrared Transmission) műszerek a ~780-1064 nm hullámhossz tartományú fényt használnak a méréshez, mert ebben a hullámhossz-tartományban a gabonafélék és lisztek mérhető mértékben átengedik a fényt. A műszer a mérendő anyagot átvilágítja, és megméri a különböző hullámhosszokon átengedett fény intenzitását, azaz a spektrumát. A spektrum mérése néhány kiválasztott hullámhosszon történik: az adott hullámhosszú (monokromatikus) fényt egy ún. rácsos monokromátor állítja elő.

A beépített mikroszámítógép ezen értékek alapján számítja és jelzi ki a mért anyag jellemzőit. A méréshez előzetesen meghatározzuk az átengedett fény spektruma és a mérendő összetevők közötti matematikai összefüggést, melyet kalibrációnak nevezünk. Terményenként és a mérni kívánt komponensenként külön kalibrációk szükségesek. Egy kalibráció elkészítéséhez nagyszámú, hagyományos módon (laboratóriumban) elemzett minta spektrumának megmérése szükséges, melynek alapján a kalibrációs összefüggéseket számítógéppel határozzuk meg. A műszerek e kalibrációk betöltése után válnak képessé az egyes összetevők mérésére.

A közeli-infravörös gabonaelemző műszerek közül a rácsos monokromátorral működő készülékek a prémium kategóriát képviselik, hiszen ezek a készülékek adják a legpontosabb eredményeket.

Technológia

A műszerek “lelke” egy saját szabadalmon alapuló optikai elrendezés, az SBCS (’Singe Beam Compensation System’).

A “hagyományos” megoldások jellemzői

Bonyolult mechanikai elemek

Mivel a mérendő anyagok többnyire szemesek és a mérő fénynyaláb méretéhez képest nem elég homogének, több mérés átlaga ad csak elfogadható eredményt. A hagyományos műszerek a mintákat többnyire részmintákra osztva, vagy mozgatva több helyen mérik meg. Ezek általában bonyolult és költséges megoldások.

Kompenzáció

Kvantitatív méréseknél, ahol nemcsak az összetevők fajtáját, hanem %-os mennyiségét is meg akarjuk határozni, nagyon nagy stabilitású és pontosságú mérésre van szükség. Ez a stabilitás csak úgy érhető el, hogy a mérőrendszer időbeli változásait – pl. bemelegedés vagy az alkatrészek változásai – kompenzáljuk egy nagyon stabil optikai elem – optikai sztenderd – egyidejű megmérésével. A műszerek mintán és a sztenderden mért fényintenzitások hányadosának logaritmusát számítják ki, majd ebből átlagolással az anyag %-os összetételét a tárolt kalibrációs egyenletek alapján. A hagyományos műszerekben ezt két párhuzamos mérő csatorna kialakításával, vagy két egymást követő méréssel valósítják meg. Az előbbi megoldás drága és csak akkor megfelelő, ha a két csatorna teljesen azonos. Az utóbbi elvileg sem tökéletes kompenzáció, az időbeli eltérés miatt.

Miben más az SBCS?

Single Beam Compensation System

Az általunk kidolgozott optikai elrendezés abban tér el a fentiektől, hogy csak egyetlen optikai csatornát alkalmaz, melynek a minta közeli elemei forognak. Nem a mintát mozgatjuk tehát, hanem a fényt: egy fénynyalábot forgatunk egy körpálya mentén, nagy sebességgel. A fénynyaláb körbe forgatása során a minta átvilágítása 15 egymást követő helyen történik, emellett ugyanez a fénynyaláb minden egyes fordulatnál „ráfordul” a fent említett belső transzmissziós standard-re is. Ilyen módon az SBC rendszer egy egyszerű folyamatos forgómozgással valósítja meg a minta nagy felületének letapogatását, és a belső transzmissziós sztenderd mérését. A forgás sebessége biztosítja, hogy a minta és a belső sztenderd mérések gyakorlatilag egyidejűek. Ez a tény, valamint az, hogy csak egyetlen optikai csatorna van, tökéletes kompenzációt eredményeznek.

Milyen előnyöket biztosít az SBCS?
  • minimális mozgó alkatrész, jóval egyszerűbb felépítés;
  • kisebb méret, könnyebb súly;
  • alacsonyabb üzemeltetési költség: nincs szükség rendszeres karbantartásra (pl. lámpacserére, mert a lámpa csak akkor világít, amikor a műszer mér, így hosszabb az élettartama);
  • alacsony szervizigény;
  • kisebb teljesítményű lámpa, kevesebb hőképződés, mégis nagy fényerő;
  • nincs hőmérsékletfüggés és bemelegedési idő: a műszer bekapcsolás után azonnal használható.

Kalibrációk

Kalibrációink biztosítják a mérések pontos és megbízható eredményét egész szemes kalászos gabonák, olajos magvak, valamint lisztek esetében is.

Az Infracont SGrain gabonaelemző készülékekre közös kalibrációk készülnek ismert (laboratóriumban elemzett) mintasorozatokkal, részleges legkisebb négyzetek regresszió (PLS – Partial Least Squares) és/vagy többszörös lineráis regresszió (MLR - Multiple Linear Regression) módszerrel. A kalibrációkat a készülékekbe a gyártás során visszük be, de utólag is feltölthetők. A kalibrációk az egyik műszerről a másikra átvihetők.

Kezelőfelület

Galéria

Ajánlatkérés