Menu

XGrain Infravörös gabonaelemző műszer

Professzionális infravörös gabona- és lisztelemző készülék egész szemes kalászos gabonák és olajos magvak, valamint lisztek beltartalmi paramétereinek mérésére, beépített hektolitersúly modullal kiegészítve. Kiegészítő funkció a beépített nyomtató, így a hektolitersúly értékek a többi mért beltartalmi paraméterrel együtt a mérés után automatikusan kinyomtathatók.

Könnyű kezelhetőség, ergonómia

Az Infracont XGrain gabonaelemző kezelése egyszerű a 8"-os kijelzőn, a szoftver kezelése bárki számára könnyen megtanulható

InfraCloud
felhőalapú
internetkapcsolat

Az Infracont XGrain az InfraCloud alkalmazás segítségével számítógépről, telefonról vagy tabletről is elérhető

Beépített hektolitersúly-modul

A beépített hektolitersúly modul lehetővé teszi a termények fajsúlyának és beltartalmi értékeinek egy lépésben történő vizsgálatát

Kalibrációk

Kalibrációink biztosítják a mérések pontos és megbízható eredményét egész szemes kalászos gabonák, olajos magvak, valamint lisztek esetében is

Felhasználási területek

Az Infracont XGrain a gabonák és lisztek összetételének minta-előkészítés nélküli mérésére használhatóak. A készülékek elsősorban fehérje-, nedvesség-, sikér-, hamu-, olajtartalom mérésére szolgálnak, de a Zeleny-index is mérhető velük.

Készülékeink főbb felhasználási területei a következők:

 • Gabona termelés
 • Gabona átvétel, raktározás
 • Gabona kereskedelem
 • Malomipar
 • Sütőipar
 • Tésztagyártás

Működési elv

Az Infracont műszerek szkenner típusú spektrofotométerek, melyek a közeli infravörös -NIR- tartományban működnek. A transzmissziós módú (NIT – Near Infrared Transmission) műszerek a ~780-1064 nm hullámhossz tartományú fényt használnak a méréshez, mert ebben a hullámhossz-tartományban a gabonafélék és lisztek mérhető mértékben átengedik a fényt. A műszer a mérendő anyagot átvilágítja, és megméri a különböző hullámhosszokon átengedett fény intenzitását, azaz a spektrumát. A spektrum mérése néhány kiválasztott hullámhosszon történik: az adott hullámhosszú (monokromatikus) fényt egy ún. rácsos monokromátor állítja elő.

A beépített mikroszámítógép ezen értékek alapján számítja és jelzi ki a mért anyag jellemzőit. A méréshez előzetesen meghatározzuk az átengedett fény spektruma és a mérendő összetevők közötti matematikai összefüggést, melyet kalibrációnak nevezünk. Terményenként és a mérni kívánt komponensenként külön kalibrációk szükségesek. Egy kalibráció elkészítéséhez nagyszámú, hagyományos módon (laboratóriumban) elemzett minta spektrumának megmérése szükséges, melynek alapján a kalibrációs összefüggéseket számítógéppel határozzuk meg. A műszerek e kalibrációk betöltése után válnak képessé az egyes összetevők mérésére.

A közeli-infravörös gabonaelemző műszerek közül a rácsos monokromátorral működő készülékek a prémium kategóriát képviselik, hiszen ezek a készülékek adják a legpontosabb eredményeket.

Technológia

A műszerek “lelke” egy saját szabadalmon alapuló optikai elrendezés, az SBCS (’Singe Beam Compensation System’).

A “hagyományos” megoldások jellemzői

Bonyolult mechanikai elemek

Mivel a mérendő anyagok többnyire szemesek és a mérő fénynyaláb méretéhez képest nem elég homogének, több mérés átlaga ad csak elfogadható eredményt. A hagyományos műszerek a mintákat többnyire részmintákra osztva, vagy mozgatva több helyen mérik meg. Ezek általában bonyolult és költséges megoldások.

Kompenzáció

Kvantitatív méréseknél, ahol nemcsak az összetevők fajtáját, hanem %-os mennyiségét is meg akarjuk határozni, nagyon nagy stabilitású és pontosságú mérésre van szükség. Ez a stabilitás csak úgy érhető el, hogy a mérőrendszer időbeli változásait – pl. bemelegedés vagy az alkatrészek változásai – kompenzáljuk egy nagyon stabil optikai elem – optikai sztenderd – egyidejű megmérésével. A műszerek mintán és a sztenderden mért fényintenzitások hányadosának logaritmusát számítják ki, majd ebből átlagolással az anyag %-os összetételét a tárolt kalibrációs egyenletek alapján. A hagyományos műszerekben ezt két párhuzamos mérő csatorna kialakításával, vagy két egymást követő méréssel valósítják meg. Az előbbi megoldás drága és csak akkor megfelelő, ha a két csatorna teljesen azonos. Az utóbbi elvileg sem tökéletes kompenzáció, az időbeli eltérés miatt.

Miben más az SBCS?

Single Beam Compensation System

Az általunk kidolgozott optikai elrendezés abban tér el a fentiektől, hogy csak egyetlen optikai csatornát alkalmaz, melynek a minta közeli elemei forognak. Nem a mintát mozgatjuk tehát, hanem a fényt: egy fénynyalábot forgatunk egy körpálya mentén, nagy sebességgel. A fénynyaláb körbe forgatása során a minta átvilágítása 15 egymást követő helyen történik, emellett ugyanez a fénynyaláb minden egyes fordulatnál „ráfordul” a fent említett belső transzmissziós standard-re is. Ilyen módon az SBC rendszer egy egyszerű folyamatos forgómozgással valósítja meg a minta nagy felületének letapogatását, és a belső transzmissziós sztenderd mérését. A forgás sebessége biztosítja, hogy a minta és a belső sztenderd mérések gyakorlatilag egyidejűek. Ez a tény, valamint az, hogy csak egyetlen optikai csatorna van, tökéletes kompenzációt eredményeznek.

Milyen előnyöket biztosít az SBCS?
 • minimális mozgó alkatrész, jóval egyszerűbb felépítés;
 • kisebb méret, könnyebb súly;
 • alacsonyabb üzemeltetési költség: nincs szükség rendszeres karbantartásra (pl. lámpacserére, mert a lámpa csak akkor világít, amikor a műszer mér, így hosszabb az élettartama);
 • alacsony szervizigény;
 • kisebb teljesítményű lámpa, kevesebb hőképződés, mégis nagy fényerő;
 • nincs hőmérsékletfüggés és bemelegedési idő: a műszer bekapcsolás után azonnal használható.

Kalibrációk

Az Infracont XGrain gabonaelemző készülékekre közös kalibrációk készülnek ismert (laboratóriumban elemzett) mintasorozatokkal, részleges legkisebb négyzetek regresszió (PLS – Partial Least Squares) és/vagy többszörös lineráis regresszió (MLR - Multiple Linear Regression) módszerrel. A kalibrációkat a készülékekbe a gyártás során visszük be, de utólag is feltölthetők. A kalibrációk az egyik műszerről a másikra átvihetők.

A jelenleg elérhető kalibrációk listája innen letölthető.

Kezelőfelület

Galéria

Ajánlatkérés