Menu

XGrain Analizator bliskiej podczerwieni Xgrain

Profesjonalny analizator ziarna i mąki na podczerwień do analizy całych ziaren zbóż i nasion oleistych, a także parametrów zawartości mąki z wbudowanym modułem wagi hektolitrowej. Funkcją dodatkową jest wbudowana drukarka, umożliwiająca automatyczne drukowanie wartości wagi hektolitrowej oraz innych parametrów zawartości po pomiarze.

Ergonómia Łatwa obsługa i ergonomia

Analizator ziarna Infracont XGrain jest łatwy w obsłudze dzięki 8-calowemu wyświetlaczowi. Intuicyjne oprogramowanie urządzenia jest bardzo łatwe w użyciu

InfraCloud
połączenie
internetowe w chmurze

Dzięki aplikacji InfraCloud Infracont XGrain jest dostępny i można nim zarządzać z komputera, telefonu lub tabletu

Wbudowany moduł wagi hektolitrowej

Wbudowany moduł wagi hektolitrowej umożliwia zbadanie w jednym kroku masy właściwej i parametrów zbóż

Kalibracje

Nasze kalibracje zapewniają dokładne i wiarygodne wyniki pomiarów w przypadku  zbóż, nasion oleistych, a także mąki.

Obszary użytkowania

Analizatory Infracont XGrain mogą być wykorzystywane do pomiaru składu zbóż i mąki bez konieczności przygotowywania próbek. Urządzenia służą przede wszyskim do pomiaru zawartości białka, wilgotności, glutenu, popiołu, oleju, a także indeksu Zeleny'ego.

Główne obszary zastosowania naszych urządzeń są następujące:

 • Produkcja ziarna
 • Odbiór, przechowywanie ziarna
 • Handel zbożem
 • Przemysł młynarski
 • Przemysł piekarniczy
 • Produkcja makaronów
 • Tłoczenie i ekstrakcja soi
 • Analiza surowców do produkcji pasz dla zwierząt

Zasada działania

Analizator Infracont XGrain to spektrofotometr działający w zakresie długości fal bliskiej podczerwieni (NIR). Analizatory ziarna Infracont są urządzeniami pracującymi w trybie transmisyjnym (NIT - Near Infrared Transmission), które do pomiaru wykorzystują światło o zakresie długości fali 780-1064nm. Niektóre materiały biologiczne, takie jak ziarna i mąki, przepuszczają światło o powyższym zakresie długości fal w mierzalnym zakresie. Przyrządy skanują analizowany materiał i mierzą intensywność (widmo) przepuszczanego światła przy kilku długościach fal. Pomiar widma odbywa się dla wybranych długości fal: światło o tych długościach fal jest wytwarzane przez tzw. skanujący monochromator siatkowy.

Na podstawie natężenia światła mierzonego przez fotodiodę, wbudowany komputer oblicza i wyświetla charakterystykę analizowanego materiału. Przed analizą musimy określić matematyczną korelację między widmem przepuszczanego światła a mierzonym komponentem - to równanie matematyczne nazywa się kalibracją. Dla każdego produktu i komponentu potrzebna jest inna kalibracja. Opracowanie nowej kalibracji wymaga pomiaru widm dużej liczby próbek analizowanych "tradycyjnymi" metodami w laboratorium. Obliczamy kalibracje na podstawie tych widm. Przyrządy mogą mierzyć składnik produktu dopiero po zainstalowaniu odpowiedniej kalibracji.

Przyrządy wyposażone w monochromator z siatką skanującą reprezentują kategorię premium analizatorów ziarna NIR, ponieważ ich wyższa rozdzielczość optyczna umożliwia większą dokładność pomiarów.

Technologia

Sercem instrumentów jest opatentowany układ optyczny SBCS ("Singe Beam Compensation System").

Cechy "konwencjonalnych" rozwiązań

Złożone elementy mechaniczne

Ponieważ mierzone materiały są w większości ziarniste i nie są wystarczająco jednorodne dla rozmiaru wiązki pomiarowej, tylko średnia z kilku pomiarów daje akceptowalny wynik. Konwencjonalne przyrządy zwykle mierzą próbki, dzieląc je na podpróbki lub przesuwając je w kilku miejscach. Są to zazwyczaj skomplikowane i kosztowne rozwiązania.

Kompensacja

W przypadku analiz ilościowych, w których należy określić nie tylko rodzaj składników, ale także ich zawartość procentową, wymagane są bardzo stabilne i dokładne analizy. Stabilność można osiągnąć tylko wtedy, gdy kompensujemy zmiany systemu pomiarowego (np. nagrzewanie, zmiany części itp.) jednoczesnym pomiarem bardzo stabilnego elementu optycznego (wzorca optycznego). "Tradycyjne" przyrządy wykonują to zwykle poprzez wdrożenie 2 "kanałów" pomiarowych lub wykonanie 2 kolejnych pomiarów:
- pierwsze rozwiązanie jest drogie i akceptowalne tylko wtedy, gdy 2 kanały są absolutnie równe,
- drugie rozwiązanie teoretycznie nie może być idealne ze względu na czas, jaki upływa między dwoma pomiarami.

Dlaczego SBCS jest inne?

Single Beam Compensation System

SBCS - Nasz opatentowany układ optyczny SBCS różni się od wszystkich powyższych, ponieważ wykorzystuje tylko jeden kanał optyczny, a elementy tego kanału obracają się. Oznacza to, że dzięki SBCS reprezentatywne próbkowanie można osiągnąć poprzez ruch światła, a nie poprzez ruch próbki: obracająca się z dużą prędkością wiązka światła skanuje próbkę na dużej powierzchni.
Wiązka światła mierzy próbkę w 16 różnych sekwencyjnych punktach i w każdym cyklu mierzy również optyczny standard transmisji. Prędkość obrotowa zapewnia jednoczesność reprezentatywnego pomiaru próbki i standardu transmisji.

Ta jednoczesność i układ optyczny wykorzystujący tylko jeden kanał optyczny zapewniają doskonałą kompensację. Zalety systemu SBCS
 • Prosta maszyna z bardzo małą liczbą ruchomych części;
 • Mały rozmiar, niewielka waga;
 • Nieskomplikowana i tańsza produkcja, serwis i konserwacja;
 • Lampa o niskiej mocy, mniejsze wytwarzanie ciepła, ale nadal wysoka intensywność światła;
 • Brak wpływu temperatury, brak czasu nagrzewania: przyrząd może być używany zaraz po włączeniu; 
 • Lampa świeci tylko podczas pomiaru, co zapewnia znacznie dłuższą żywotność i nie wymaga regularnej wymiany.

Kalibracje

Infracont opracowuje kalibracje dla analizatorów ziarna Infracont metodą PLS (Partial Least Squares) lub MLR ((Multiple Linear Regression), w oparciu o serie próbek analizowanych w laboratorium. Kalibracje można przenosić z jednego urządzenia na drugie. Urządzenia są dostarczane z kalibracjami zainstalowanymi zgodnie z wymaganiami klientów.

Analizator ziarna Infracont XGrain jest dostarczany ze wszystkimi dostępnymi kalibracjami ziaren. Lista aktualnie dostępnych kalibracji jest dostępna tutaj.

Interfejs operatora

Galeria

Zapytanie ofertowe